invent_trezor@open.telekom.rs  | +381 21 63 62 932

Invent Trezor

Sigurnosna vrata, garažna i industrijska vrata, sobna vrata i umetnička bravarija.

Invent Trezor

Sigurnosna vrata, garažna i industrijska vrata, sobna vrata i umetnička bravarija.

INVENT TREZOR d.o.o.
kvalitet koji traje

Proizvodnja i izložbeni salon:

Bolmanska 6, Novi Sad, Srbija
+381 21 63 62 932
+381 063 52 99 33
invent_trezor@mts.rs

Poslovni podaci:

PIB: 104438405
Matični broj: 20164441
Tekući račun: 170-30015566000-89