invent_trezor@open.telekom.rs  | +381 21 63 62 932

Invent Trezor

Sigurnosna vrata, garažna i industrijska vrata, sobna vrata i umetnička bravarija.

Invent Trezor

Sigurnosna vrata, garažna i industrijska vrata, sobna vrata i umetnička bravarija.
SIGURNOSNA VRATA – po meri
sigurnost pre svega

FUNKCIJA sigurnosnih vrata je višestruka:

  • da obezbedi integritet čuvanog prostora uz odgovarajucu termo-zvučnu izolovanost,
  • da zadovolji tehničke standarde (karakteristike),
  • da zadovolji i najstrože estetske zahteve modernog građevinarstva ili pojedinca.

Sigurnosna vrata – standardi

NAŠA ulazna sigurnosna vrata izrađena su u svemu prema evropskim standardima za ovaj prozvod, od najkvalitetnijih materijala u kombinaciji čelik-drvo, tako da su zadovoljeni najstrožiji sigurnosni i estetski kriterijumi. Svi elementi koji čine sigurnosna vrata su od renomiranih Evropskih proizvođača iz ITALIJE, NEMAČKE, ŠPANIJE, ŠVEDSKE itd…

Sigurnosna vrata – izrada

Krilo sigurnosnih vrata INVENT-TREZOR izrađeno je od kutijastih profila, sa zaštitnom čeličnom oblogom preko celog krila vrata i dodatnom čeličnom pločom za zaštitu brave, obloženo panelima od medijapana farbanim u boju po izboru, furnirano prirodnim furnirom hrasta, jasena, bukve, trešnje bajcovanim tonom po izboru, farbanim furnirom u boju po izboru, ispunjeno i toplotnom i zvučnom izolacijom. Krilo vrata veša se o okvir pomoću šarki sa aksijalnim ležajevima, a na strani šarki ugrađena su 3 pasivna čelična trna pa su zaključana sigurnosna vrata zabravljena u sve četiri strane obima vrata.

Okvir (štok)

sigurnosnih vrata izrađen je od kutijastih profila, obložen prirodnim hrastovim furnirom, ankerisan je u građevinskom otvoru zavarivanjem za čelične klinove ugrađene u zid.

Čelični prag

vrata zaštićen je drvenom oblogom, spojevi okvira vrata i građevinskog otvora – zidova, sakriveni su opšivnim lajsnama.

Zaptivanje

krila vrata ostvareno je mikroporoznom, trajnoelastičnom gumenom zaptivkom.

Brave sigurnosnih vrata

su iz reda najkvalitetnijih u svetu:
CISA, MOTTURA, DORO, ABUS.
Brave su sa izmenjenim nukleusom i sa ili bez dodatnog cilindričnog uloška sa kodiranim ključem.

MONTAŽA

Profesionalna montaža sigurnosnih vrata kao i usluge montaže u oblasti čeličnih konstrukcija i građevinske bravarije

GARANCIJA

Zbog specifičnosti samih vrata, garanciju dajemo isključivo samo sa našom montažom.